Badaczki i badacze pracujący w Ośrodku

Absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) na UW (magisterium z etnologii w IEiAK UW). Studiowała w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie (doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii). Stypendystka m.in. Alexander von Humboldt Stiftung, Max Planck Institute for Social Anthropology i Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Jej zainteresowania badawcze obejmują: antropologię medyczną (w szczególności biomedycynę, relacje pomiędzy medycyną >>>

Absolwentka kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała Science&Technology Studies na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz antropologię społeczną na Uniwersytecie Kopenhaskim. Laureatka Diamentowego Grantu z 2014 roku. Laureatka stypendium dla doktorantów Visegrád Anthropologists’ Network (V4 Net) przyznawanego przez Max Planck Institute for Social Anthropology in Halle/Saale. W roku akademickim 2018/2019 prowadziła zajęcia „Wstęp do komunikacji kulturowej” na Wydziale Artes Liberales >>>

Absolwentka kulturoznawstwa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz global studies na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz Jawaharlal Nehru University w New Delhi. Jej głównymi obszarami zainteresowań są antropologia i socjologia psychiatrii i medycyny, psychiatria i psychologia krytyczna, socjologia wiedzy, socjologia i antropologia ciała oraz studia nad nauką i technologią.  W ramach doktoratu prowadzi badania nad doświadczeniem >>>

W 2021 roku ukończyłem szkołę medyczną w Stambule i pracowałem jako lekarz ogólny. Miałem również okazję pracować w jednym z więzień, gdzie opiekowałem się pacjentami psychiatrycznymi. W 2022 rozpocząłem pracę nad praca doktorstą pt. “The body, the mind and the making of modern Turks. A social science study of mental health approaches in post-1923 Turkey” (“Ciało, umysł i istota współczesnych >>>

Współpracowniczki

Anna Kwaśniewska

Profesor UG

Etnolog, pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka dwóch książki i kilkudziesięciu artykułów dotyczących Kaszub i Pomorza - w tym niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przybrzeżnego rybołówstwa kaszubskiego, transformacji kultury. W latach 2013-2017 kierowała projektem Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego, realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 0071/NPRH2/H11/2013). W ramach grantu LCHADD zajmowała się badaniami genealogicznymi >>>

Anna Chowaniec

Centrum Bioetyki i Bioprawa, Uniwersytet Warszawski

W 2015 roku ukończyła Etnologię i Antropologię Kulturową na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obroniła pracę magisterską p.t.: „Zespół Downa. Doświadczenie matek i negocjacje z nowoczesnością", której promotorem była dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz. Praca ta otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego (Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita). Od 2016 roku jest doktorantką w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (w Zakładzie Antropologii Medycyny >>>

Ewa Ehmke vel Emczyńska-Seliga

Dietetyk-asystent w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Dietetyk – absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie wieloletni pracownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych oraz Poradni Chorób Metabolicznych (Centrum Chorób Rzadkich) Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, wykładowca warszawskich uczelni (Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Uniwersytet SWPS) oraz konsultant medyczny w klinice Neurosphera – Centrum Leczenia Padaczki w Warszawie. Specjalista w zakresie dietetyki pediatrycznej i wrodzonych wad metabolizmu po >>>

Etnolog i antropolog kulturowy. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał dyplom DEA (Diplôme d'études approfondies) z etnologii i antropologii społecznej w École des hautes études en sciences sociales (2003). W 2016 roku uzyskał tytuł doktora na podstawie pracy doktorskiej „Animizm, perspektywizm i sprawczość u ludu Arabela z Amazonii peruwiańskiej” (UAM, Poznań). Prowadził etnograficzne badania terenowe w Amazonii peruwiańskiej, >>>

Jan Frydrych

Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim

Absolwent kulturoznawstwa Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Zakładzie Kultury Współczesnej IKP UW. Stypendysta w projekcie Antropologia Chorób Rzadkich rejony Morza Bałtyckiego. Jego głównym polem zainteresowań jest antropologia medyczna, antropologia śmierci i studia nad niepełnosprawnością. W pracy magisterskiej zajmował się doświadczeniem chorych na przewlekłe choroby skóry. W ramach studiów doktoranckich bada polskie hospicja i opieką paliatywną. Adres do korespondencji: >>>

Maria Libura

Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Maria Libura jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, członkiem założycielem i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, a także ekspertem ds. opieki zdrowotnej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Była stypendystką Fulbrighta. Od 15 lat przewodniczy Polskiemu Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem Pradera-Willego, które współtworzyło Kolację Siła w Genach, skupiającą organizacje pacjentów z rzadkimi chorobami zainteresowane >>>