Anna Kwaśniewska, PhD

Associate Professor

Ethnologist and Associate Professor in the Institute of Archeology and Ethnology at the University of Gdańsk, Poland. She is the author of two books and numerous articles on the Kashubian and Pomerania regions, specifically on non-material cultural heritage, coastal Kashubian fisheries, and cultural transformation. She was the PI of the project titled Non-material Cultural Heritage of the Eastern Pomerania (2013-2017); the project was funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education/National Program for the Development of Humanities (Grant no. 0071/NPRH2/H11/2013). As a member of the research project on LCHADD (2016-2019), she conducted ethnographic and genealogical research on Kashubians as well as on geography and patterns of marriages in this region in the context of LCHAD enzyme deficiency. She also examined the attitudes towards LCHADD in the Kashubian population.

Publications

Kwaśniewska A. In press. Endogamia i zwyczaje małżeńskie na Kaszubach w kontekście tzw. Genu kaszubskiego. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 19.

Kwaśniewska A. 2017. Choroba jako klątwa. Analiza i kontekst dyskursu medialnego dotyczącego tzw. genu kaszubskiego. Lud 101: 231-251. https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud101.2017.07

Kwaśniewska A. (red.) 2017. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog i monografia, cz. I-III, Uniwersytet Gdański, Gdańsk. https://kiw.ug.edu.pl/pl/kulturoznawstwo/1203-niematerialne-dziedzictwo-kulturowe-pomorza-wschodniego.html

Kwaśniewska A. 2010. Grupa etniczna w dobie globalizacji. Na przykładzie Kaszubów. Lud 94: 173-190. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.d0c5a6f2-180e-35fe-b433-8aa3b063f15f

Kwaśniewska A. 2009. Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim w XIX i XX wieku. Ludzie, instytucje osiągnięcia badawcze, Instytut Kaszubski, Gdańsk. http://kaszubskaksiazka.pl/historia/95-badania-etnologiczne-na-kaszubach-i-pomorzu-wschodnim-w-xix-i-xx-w-ludzie-instytucje-osiagniecia-badawcze.html