dr hab. Anna Kwaśniewska

Profesor UG

Etnolog, pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka dwóch książki i kilkudziesięciu artykułów dotyczących Kaszub i Pomorza - w tym niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przybrzeżnego rybołówstwa kaszubskiego, transformacji kultury. W latach 2013-2017 kierowała projektem Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego, realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 0071/NPRH2/H11/2013). W ramach grantu LCHADD zajmowała się badaniami genealogicznymi Kaszubów, geografią małżeństw i zwyczajami małżeńskimi w tym regionie w kontekście niedoboru enzymu LCHAD w populacji kaszubskiej a także recepcją tej choroby w społeczności kaszubskiej.

Publikacje

Kwaśniewska A. W druku. Endogamia i zwyczaje małżeńskie na Kaszubach w kontekście tzw. Genu kaszubskiego. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 19.

Kwaśniewska A. 2017. Choroba jako klątwa. Analiza i kontekst dyskursu medialnego dotyczącego tzw. genu kaszubskiego. Lud 101: 231-251. https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud101.2017.07

Kwaśniewska A. (red.) 2017. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog i monografia, cz. I-III, Uniwersytet Gdański, Gdańsk. https://kiw.ug.edu.pl/pl/kulturoznawstwo/1203-niematerialne-dziedzictwo-kulturowe-pomorza-wschodniego.html

Kwaśniewska A. 2010. Grupa etniczna w dobie globalizacji. Na przykładzie Kaszubów. Lud 94: 173-190. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.d0c5a6f2-180e-35fe-b433-8aa3b063f15f

Kwaśniewska A. 2009. Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim w XIX i XX wieku. Ludzie, instytucje osiągnięcia badawcze, Instytut Kaszubski, Gdańsk. http://kaszubskaksiazka.pl/historia/95-badania-etnologiczne-na-kaszubach-i-pomorzu-wschodnim-w-xix-i-xx-w-ludzie-instytucje-osiagniecia-badawcze.html