mgr Jan Frydrych

Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim

Absolwent kulturoznawstwa Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Zakładzie Kultury Współczesnej IKP UW. Członek zespołu Animacji Kultury. Jego głównym polem zainteresowań jest antropologia medyczna. W pracy magisterskiej zajmował się doświadczeniem chorych na przewlekłe choroby skóry. W ramach studiów doktoranckich bada polskie hospicja i opieką paliatywną.

W zespole antropologii chorób rzadkich zajmuje się między innymi studiami nad niepełnosprawnością.

Publikacje

2017 Chorowanie na łuszczycę i atopowe zapalenie skóry jako podróż w nieznane. Przegląd Humanistyczny 61 (3(458)): 131–44.