mgr Jan Frydrych

Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim

Absolwent kulturoznawstwa Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Zakładzie Kultury Współczesnej IKP UW. Stypendysta w projekcie Antropologia Chorób Rzadkich rejony Morza Bałtyckiego. Jego głównym polem zainteresowań jest antropologia medyczna, antropologia śmierci i studia nad niepełnosprawnością. W pracy magisterskiej zajmował się doświadczeniem chorych na przewlekłe choroby skóry. W ramach studiów doktoranckich bada polskie hospicja i opieką paliatywną. Adres do korespondencji: janfrydrych@uw.edu.pl

Publikacje

2022 Frydrych, Jan, ‘“Are you a disabled person?" Disability and rare metabolic disorders in Poland’ w: Rajtar, M. and Król, K.E. (red.) Entanglements of Rare Diseases in the Baltic Sea Region.

2022 Frydrych, Jan, „‘Wojna idzie’ czyli autoetnograficzne studium praktyk proksemicznych w czasach zarazy”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia

2021 Wysocka, Maria, Jan Frydrych, Anna Klimkiewicz, Jerzy Jarosz, i Tomasz Pasierski, “Potrzeby pacjentów i ich rodzin objętych opieką hospicjum stacjonarnego w dobie pandemii COVID-19 – podobieństwa i różnice. Badanie jakościowe”, Medycyna Paliatywna 13, nr 2 (2021): 71–82.

2019 Frydrych, Jan, Aleksandra Gołdys, Maria Wysocka, i Tomasz Pasierski, “Compassionate communities – a modern form of organising palliative care”, Palliative Medicine 11, nr 3 (2019): 115–19.

2017 Frydrych, Jan, „Chorowanie na łuszczycę i atopowe zapalenie skóry jako podróż w nieznane”, Przegląd Humanistyczny, (3), (2017): 131-144.

Wywiad udzielony dla czasopisma Puls Medycyny – „Kto może pomóc rodzicom dzieci z rzadką chorobą metaboliczną LCHADD?” (16.03.21)

Konferencje

2022 Frydrych, Jan, Katarzyna Król, “‘Fifty percent disabled?’ Entanglements of disability and rare inborn errors of metabolism”, Workshop “Assemblages of Rare Diseases”, 11.03.2022, IFiS PAN, Warszawa

2021 Frydrych, Jan, “The practice of distanced caring. caregiving and care receiving in hospice pandemic reality”, 12th Annual MAYS Conference, 21.08.2021, UW, Warszawa

2020 Frydrych, Jan, Katarzyna Król, “Experiencing smallness: rare inborn errors of metabolism in Poland”, Vienna Anthropology Days, 01.10.2020, Wiedeń/zdalnie

2019 Frydrych, Jan, „Problemy metodologiczne i etyczne prowadzenia badań jakościowych w hospicjum”, XVII Zjazd Socjologiczny „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”, 11.09.2019, Wrocław

2018 Frydrych, Jan, „Doświadczenie chorowania na łuszczycę i atopowe zapalenie skóry w opowieściach chorych”, „Medycyna narracyjna, wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”, 08.06.2018, UW, WUM, Warszawa