Ośrodek Badań Społecznych nad Chorobami Rzadkimi przy IFiS PAN oraz zespół badawczy projektu Antropologia chorób rzadkich. Studium regionu Morza Bałtyckiego zapraszają przedstawicieli nauk społecznych, humanistyki, filozofii oraz nauk medycznych, a także wszystkie osoby związane naukowo bądź zawodowo z szeroko rozumianymi zagadnieniami medycznymi i zainteresowane ich społeczno-kulturowymi aspektami do udziału w cyklicznych seminariach naukowych pod tytułem:

„Społeczeństwo i technologie wobec zdrowia i choroby”.

Postęp technologii biomedycznych oraz medykalizacja życia codziennego, wskazują na konieczność podjęcia interdyscyplinarnego namysłu nad społecznymi aspektami zdrowia, choroby i leczenia. Liczymy, że seminaria staną się platformą do krytycznej dyskusji nad tymi zagadnieniami. Oprócz wykładów zaproszonych gości, przewidujemy możliwość prezentowania projektów badawczych w fazie work-in-progress.

W sprawach dotyczących seminariów prosimy o kontakt pod adresem: rdsrc@ifispan.edu.pl lub mrajtar@ifispan.edu.pl

Najbliższe spotkanie

29.10.2020 – Karoliina Snell (dr hab., University of Helsinki), Tytuł wystąpienia zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Poprzednie spotkania

16.06.2020 – Magdalena Radkowska-Walkowicz (dr hab., prof. UW), “Hormon wzrostu i nadziei. Zespół Turnera w perspektywie antropologicznej”.

26.05.2020 – Ewa Głąb-Jabłońska (dr, IMiD), “Choroby rzadkie w badaniach przesiewowych noworodków w Polsce – stan aktualny i perspektywy”.

25.02.2020 – Maria Libura (UWM), “Nierówności w zdrowiu”.