Publications

Chowaniec-Rylke, A. 2016 Choroby rzadkie - perspektywa antropologiczna. In: Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, & T. Siemieński (red.), pp. 111-127. Bytów-Łódź.

Chowaniec-Rylke, A. 2018 Fat-free, high in calories. Management of diets in the case of a rare metabolic disorder. Studia Humanistyczne AGH [Contributions to Humanities] 17(2): 31-41. >>>

Chowaniec-Rylke, A. 2018 Nigdy do końca zdrowi, nigdy dość chorzy. Doświadczenia rodziców dzieci chorych na LCHADD. W: Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies. M. Radkowska-Walkowicz & M. Reimann (eds.), Warsaw: Oficyna Naukowa.

Chowaniec-Rylke, A. 2018 Posiłek co dwie godziny, czyli o relacjach rodzinnych, "zarządzaniu" dietą i definicjach niepełnosprawności w przypadku rzadkiej choroby metabolicznej [Seven meals a day. Family relations, disease management and definitions of disability in case of rare metabolic disorder] Etnografia Polska [Polish Ethnography] 62(1-2): 163-182. >>>

Chowaniec-Rylke, A. 2019. "LCHAD Poland" and the Fight against Inequality: The Role of Internet Advocacy in Cases of A Rare Genetic Condition. In: The Routledge Handbook of Disability Activism. M. Berghs, T. Chataika, Y. El-Lahib, K. Dube (eds.). London & New York: Routledge, pp. 289-296. >>>

Chowaniec-Rylke, A. 2023. Matriarchal Management, Expert Caregiving, and Intensive Mothering Among Mothers of Children with Phenylketonuria. In: Entanglements of Rare Diseases in the Baltic Sea Region, M. Rajtar & K. E. Król (eds.), Lexington Books/ Rowman & Littlefield.

Frydrych, J. 2023. “Are You a Disabled Person?" Disability and Rare Metabolic Disorders in Poland. In: Entanglements of Rare Diseases in the Baltic Sea Region, M. Rajtar & K. E. Król (eds.), Lexington Books/ Rowman & Littlefield.

Król, K. E. & M. Rajtar. 2022. Practicing Resilience While Negotiating the Pandemic: The Experiences of People with Rare Diseases in Poland. In: Negotiating the Pandemic: Cultural, National, and Individual Constructions of COVID-19, I. Ali & R. Davis-Floyd (eds.). Routledge: 125-138.>>>

Król, K.E. & E. Ehmke vel. Emczyńska-Seliga. 2023. Food as Medicine: Culinary Workshops for Patients with Rare Inborn Errors of Metabolism from Anthropological and Dietary Perspectives. In: Entanglements of Rare Diseases in the Baltic Sea Region, M. Rajtar & K. E. Król (eds.), Lexington Books/ Rowman & Littlefield.

Kwaśniewska, A. The Social Consequences of Identifying a Genetic Disease with an Endogamous Ethnic Group: The Kashubian Case. Ethnologia Europaea 52(1): 1-22. doi: https://doi.org/10.16995/ee.1413

Kwaśniewska, A. 2017. Choroba genetyczna jak o klątwa. Analiza i kontekst dyskursu medialnego dotyczącego tzw. genu kaszubskiego. Lud 101: 231-251. >>>

Kwaśniewska, A. 2019. Endogamia i zwyczaje małżeńskie na Kaszubach a kwestia tzw. genu kaszubskiego. [Endogamy and Marriage Customs in Kashubia and the Question of the So-Called Kashubian Gene]. Studia Etnologiczne i Antropologiczne [Journal of Ethnology and Anthropology] 19: 138-157. >>>

Kwaśniewska, A. 2021. Dobór przestrzenny, religijny oraz narodowościowy małżeństw i tożsamość Kaszubów w kontekście choroby genetycznej. Etnografia Polska 65(1-2): 107-129. >>>

Kwaśniewska, A. 2023. Biopower and the construction of an ethnic disease (based on the example of the Kashubians). Český Lid/ Czech Ethnological Journal 110: 323-348. https://doi.org/10.21104/CL.2023.3.03

Rajtar, M. 2017 O (nie)naturalności jedzenia. Pokarmy i technologie biomedyczne w chorobach metabolicznych [On the (Un)Naturalness of Eating: Foods and Biomedical Technologies in Metabolic Disorders]. Lud 101: 383-400. >>>

Rajtar, M. 2019. Normalised Eating and Dietary Guidelines in LCHAD Deficiency. Ethnologia Polona 40: 91-108. >>>

Rajtar, M. 2020. The Pre-Existing Vulnerabilities of Patients With Rare Disorders in Poland During a Global Pandemic (#WitnessingCorona). In: Medizinethnologie Körper, Gesundheit und Heilung in einer globalisierten Welt. >>>

Rajtar, M. 2020. The concept of vulnerability within research ethics and health policies on rare diseases. Przegląd Socjologiczny [Sociological Review] 69(3): 107-127. >>>

Rajtar, M. 2023. "Small" data, isolated populations, and new categories of rare diseases in Finland and Poland. Anthropology & Medicine 30(1): 1-16. DOI: 10.1080/13648470.2022.2152633.

Rajtar, M. & E-M. Knoll.Forthcoming. Anthropology, Rare Diseases, and Global Health. In: The Routledge Handbook of Anthropology and Global Health, T.B. Masvawure & E. Foley (eds.). Routledge. Forthcoming March 2024.

Rajtar, M. & K. E. Król (eds.). 2023. Entanglements of Rare Diseases in the Baltic Sea Region. Lexington Books/ Rowman & Littlefield. https://rowman.com/ISBN/9781666942385/Entanglements-of-Rare-Diseases-in-the-Baltic-Sea-Region

Rajtar, M. Forthcoming. Antycypując przyszłość – diagnoza a doświadczenie w rzadkiej chorobie w Polsce [Anticipating the Future: Diagnosis and Experiences of a Rare Disease in Poland]. LUD

Rajtar, M. 2023. Between the “Standard” and “Experimental”: Knowledge Production and Practices in Tube Feeding in Finland and Poland. In: Entanglements of Rare Diseases in the Baltic Sea Region, M. Rajtar & K. E. Król (eds.), Lexington Books/ Rowman & Littlefield.

Rogalski, F. 2021. Wyzwania życia z rzadką chorobą metaboliczną. Cyklicznik. Przegląd Naukowy IFiS PAN 1: 25-27. >>>

Rogalski, F. 2022. Epistemologies of Living With and Treating Rare Metabolic Disorders. Medical Anthropology. >>>

Rogalski, F. 2023. “You become pretty much a healthcare staff.” Parenting of a Child with Inherited Metabolic Disease and its Metaphors. Medicine Anthropology Theory 10 (3): 1-24. http://www.medanthrotheory.org/article/view/6702/11966

Rogalski, F. 2023. Between Paternalism and Autonomy. Polish and Swedish Configurations of Caring for Children with Inherited Metabolic Disease. In: Entanglements of Rare Diseases in the Baltic Sea Region, M. Rajtar & K. E. Król (eds.), Lexington Books/ Rowman & Littlefield.

Szulęcka, B. 2023. “A Disease Like Any Other”: Awareness-Raising and Neuro-tivization of Depression in Poland. East European Politics and Societies, 37(4), 1249-1268. https://doi.org/10.1177/08883254221147544

Szulęcka, B. 2024. The ‘Diagnostic Gap’ and ‘Economic Burden’ of Depression: Global Mental Health in Neoliberal Poland (2010s-2020s). Social Science & Medicine 344: 116649. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.116649

Conference Papers

Chowaniec-Rylke, A. Bionic eye, stem cells and levorotation vitamin C. Acquiring knowledge by the rare metabolic disorder patients and their families. 10th Annual MAYS Meeting Being there. Medical anthropology in action. 4-5.07.2019. University of Turin. Italy.

Chowaniec-Rylke, A. Jak można rozumieć niepełnosprawność? Rozważania na temat niepełnosprawności w naukach społecznych. Ogólnopolska konferencja Choroby rzadkie - badania antropologiczne i interdyscyplinarne perspektywy badawcze. IEiAK UAM. 23.11.2018 Poznań. Poland.

Chowaniec-Rylke, A. I am afraid of my own child. Autoetnographic reflections on reproductive decisions. Subjectivities and afflictions: Agency, health systems and the politics of/for life. X Medical Anthropology at Home (MAAH) Conference. Medical Anthropology Research Centre & Universitat Rovira i Virgili. 18-21.10.2018. Poblet. Spain.

Chowaniec-Rylke, A. Is food a medicine. Economic challenges in the case of rare metabolic disorder. Valuing health. Biennial Conference of the Edinburgh Centre for Medical Anthropology. Edinburgh Centre for Medical Anthropology & Royal Anthropological Institute. 4-5.10.2018. Edinburgh. UK.

Chowaniec-Rylke, A. A state 'in between'. The experiences of rare disease patients in Poland. Vienna Anthropology Days conference. Institute for Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences, Weltmuseum Wien, Department of Social and Cultural Anthropology. 19-22.09.2018. University of Vienna. Austria.

Chowaniec-Rylke, A. Dzienniczek drugich śniadań. Granice tajemnicy w przypadku rzadkiej choroby metabolicznej. Tajemnice, przemilczenia, niedopowiedzenia, O czym się mówi i nie mówi dzieciom?. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem. 15.06.2018. Warszawa. Poland.

Chowaniec-Rylke, A. Nie dość inny Inny. Konferencja Inność, obcość, norma, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i czasopismo Eryda. 10.03.2018. Warszawa. Poland.

Chowaniec-Rylke, A. Can food be considered a medicine. Emerging and New Researchers in the Geographies of Health & Impairment conference. 18-19.06.2018. University of Bristol. UK.

Chowaniec-Rylke, A. Transhumanizm, eksperymentalne technologie medyczne a dobro pacjenta - studia przypadków. Konferencja Transhumanizm - Idee, Strategie, Wątpliwości. Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 9.12.2017. Warszawa. Poland.

Chowaniec-Rylke, A. Hidden disease – institutional blind spot. Bodies in Transition: Power, Knowledge and Medical Anthropology. Biennial Conference of the EASA Medical Anthropology Network 5-7.07.2017. University of Lisbon. Portugal.

Chowaniec-Rylke, A. Landrynki i jogurt 0%. Rozwój rynku a dieta w rzadkiej chorobie metabolicznej na przykładzie niedoboru LCHAD. Conference Food Studies. Kultura, polityka i ekonomia jedzenia. XI Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 24-25.05.2017. Poznań. Poland.

Chowaniec-Rylke, A. LCHAD Poland – Role of the internet in case of rare disease. Family Support Groups in Diverse Settings conference. 10.05.2017. King’s College London. UK.

Chowaniec-Rylke, A. Choroby rzadkie – perspektywa antropologiczna. Confernece Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. IV Jesienne Warsztaty Antropologiczne. Muzeum Zachodniokaszubskie oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Bytów. 8-10.11.2016. Poland.

Frydrych, J. Problemy metodologiczne i etyczne prowadzenia badań jakościowych w hospicjum. XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. 11-14. 09.2019. Wrocław. Poland.

Kwaśniewska, A. Kaszubi a niedobór Lchad. Reakcje i postrzeganie choroby przez społeczność kaszubską. Choroby rzadkie - badania antropologiczne i interdyscyplinarne perspektywy badawcze. IEiAK UAM. 23.11.2018 Poznań. Poland.

Kwaśniewska, A. Biomedykalizacja, geny i dyskurs tożsamościowy – na przykładzie Kaszub. Konferencja Etnografie współczesności. Obszar, metody, perspektywy. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Oddział PTL w Łodzi. 20-23.09.2018. Łódź. Poland.

Kwaśniewska, A. Choroba jako klątwa. Analiza dyskursu prasowego dotyczącego tzw. genu kaszubskiego. IV Jesienne Warsztaty Antropologiczne pt. Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Muzeum Zachodniokaszubskie oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Bytów. 8-10.11.2016. Poland.

Król, K.E. Medicalised foodscapes. Case study of rare metabolic diseases in Poland. Symposium “(In)tangible technology and data in medical humanities and social sciences.” 16-18.10.2019. Helsinki Collegium for Advanced Studies. University of Helsinki, Finland.

Król, K.E. Knowledge and non-knowledge in medical diets. XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. 11-14. 09.2019. Wrocław. Poland.

Król, K.E. Getting access to the filed. Case study or rare disorders in Poland. 10th Medical Anthropology Young Scholars Meeting. 4-5.07.2019. Turin. Italy.

Król, K.E. Patient Advocacy within Rare Genetic Disorders in Poland, IV ISA Forum of Sociology. 23-28.02.2021. Porto Alegre, Brazil, online conference.

Król, K.E., Rogalski, F. Communities of trust: use of online social media among polish patients diagnosed with rare metabolic disorders. Qualitative Health Research Network (QHRN) Critical Workshop. Truth, trust and research in health and social care. 11.09.2020. University College London, United Kingdom – Virtual Workshop (Zoom).

Król, K.E., Frydrych, J. Experiencing smallness: rare inborn errors of metabolism in Poland. Vienna Anthropology Days (VANDA) 2020. 28.09.-1.10.2020. Vienna, Austria – Virtual Conference.

Rajtar, M. Badania etnograficzne wśród osób z chorobami rzadkimi - wyzwania etyczne i komisje etyczne. XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. 11-14. 09.2019. Wrocław. Poland.

Rajtar, M. Change and healthcare policy on rare diseases in Finland and Poland. Society for Applied Anthropology Annual Meeting 2019. 19-23.03.2019. Portland, OR. USA.

Rajtar, M. Doświadczenia pacjentów z niedoborem LCHAD i ich rodzin a system opieki zdrowotnej w Finlandii. Conference Choroby rzadkie - badania antropologiczne i interdyscyplinarne perspektywy badawcze. IEiAK UAM. 23.11.2018. Poznań. Poland.

Rajtar, M. Living with LCHAD Deficiency in Finland and Poland: Biotechnology, Care, and Abandonment. American Anthropological Association (AAA) Annual Meeting. 14-18.11.2018. San Jose. USA.

Rajtar, M. Learning to feed the body: Food, diet, and the body in LCHAD deficiency. Association of Social Anthropologists of the UK & Commonwealth. 18-21.09.2018. University of Oxford. UK.

Rajtar, M. Normalized Eating and Dietary Guidelines in Metabolic Disorders. American Anthropological Association (AAA) Annual Meeting. 29.11.-3.12.2017. Washington, DC. USA.

Rajtar, M. Is Cornstarch the Solution? Dietary Treatment of LCHADD Patients. Society for Applied Anthropology Annual Meeting. 28.03.-1.04.2017. Santa Fe, New Mexico. USA.

Rajtar, M. Data and the emergence of new “categories” of rare diseases in Finland and Poland. Vienna Anthropology Days (VANDA) 2020. 28.09.-1.10.2020. Vienna, Austria – Virtual Conference.

Rajtar, M. Health Passports and Vulnerability: The Case of Rare Diseases. Society and Technology Studies (STS Helsinki) virtual seminar. 21.01.2021. University of Helsinki.

Rajtar, M. Between Two “R”s: Caring for eyes and muscles in those with a rare metabolic disorder. Chronic Living – quality, vitality and health in the 21st century. 4-6.03.2021. University of Copenhagen, Denmark, online conference.

Rogalski, F. Ontological instability as a dimension of child's bodiliness and personhood – view from an anthropology of rare metabolic diseases in Poland and Sweden. European Association of Social Anthropologists. 16th EASA Biennial Conference. New anthropological horizons in and beyond Europe. 20-24.07.2020. Virtual Lisbon conference.

Rogalski, F. Życie z nutrientami, enzymami i metabolitami – dziecko z chorobą metaboliczną i jego rodzina w perspektywie antropologii trans-relacyjnej. Etnografia transrelacyjna – Poznanie i praxis w świecie więcej-niż-ludzkim. 19-20.11.2020. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Rogalski, F. Development, circulation and status of knowledge of the parents of children living with rare inborn errors of metabolism. Chronic Living – quality, vitality and health in the 21st century. 4-6.03.2021. University of Copenhagen, Denmark, online conference.

Rogalski, F. Wiedza rodziców w opiece nad dzieckiem z wrodzoną wadą metabolizmu z perspektywy antropologii społecznej ["Parents’ knowledge in the care over a child with an inborn error of metabolism from the perspective of social anthropology"] VII konferencja. Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania. 18.05.2021. Szczecin, Wrocław, Poznań, Olsztyn, Tarnobrzeg, online conference.

Rogalski, F. Chroniczne antykuwady i formulaiczne wchłonięcia – transformacje pokrewieństwa i relacyjności w narracjach rodziców dzieci dotkniętych rzadkimi wadami metabolizmu. Wystąpienie w ramach Seminarium Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS, 16.06.2023.