Ewa Ehmke vel Emczyńska-Seliga, PhD

Dietitian, Division of Pediatrics, Nutrition and Metabolic Disorders, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw

Medical University of Warsaw graduate (PhD). Dietetic in the Department of Pediatrics, Nutrition and Metabolic Diseases, the Children’s Memorial Health Institute in Warsaw (Poland). Specialist in pediatric dietetics and nutrition in inborn errors of metabolism (certified Polish and foreign courses) – low and very low protein diets, low fat diets, high protein and low carbohydrates diets, ketogenic diets. Lecturer at Warsaw universities (College of Rehabilitation). Long-term member of The Polish Association of Dietitians and The Polish Society of Inborn Errors of Metabolism. Expert in The National Center of Nutritional Education (The National Food and Nutrition Institute), member of the editorial team of magazine The Modern Dietetics. Author of scientific publications, speaker at scientific conferences, lecturer at trainings and workshops. Supervisor of student internships.

Publications

Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2019. Diety metaboliczne u młodzieży i młodych dorosłych (dieta ketogenna, acydurie organiczne, hiperamonemia). Nowa Klinika – Medycyna Wieku Przejściowego, 26, 2, pp. 237-240. Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2019. Karmienie piersią w wybranych wrodzonych wadach metabolizmu, Współczesna Dietetyka, 25. Pękała M., Wesół-Kucharska D., Kaczor M., Pajdowska M., Ehmke vel Emczyńska-Seliga E., Bogdańska A., Kozłowski D., Rokicki D. 2019. Obraz kliniczny i ocena efektów leczenia pacjentów z acydurią propionową. Standardy Medyczne Pediatria, 16, 3, pp. 385-391. Szymańska E., Ehmke vel Emczyńska E., Rokicki D., Tylki-Szymańska A., Książyk J. 2018. Indirect calorimetry for energy requirement measurements in children with hepatic glycogen storage disease type I. Endocrinology, Diabetes and Obesity, 1, 2, e2. Szymańska E., Rokicki D., Ehmke vel Emczyńska-Seliga E., Książyk J. 2018. Obiektywne metody oceny zapotrzebowania energetycznego i składu ciała we wrodzonych wadach metabolizmu. Standardy Medyczne Pediatria, 15, 1, pp. 101-104 Wesół-Kucharska D., Wojtyło M., Lewandowska M., Pajdowska M., Ehmke vel Emczyńska-Seliga E., Bogdańska A., Kozłowski D., Rokicki D. 2018. Obraz kliniczny i ocena efektów leczenia pacjentów z acydurią metylomalonową. Standardy Medyczne Pediatria, 15, 4, pp. 679-687. Wojtyło M., Wesół-Kucharska D., Pajdowska M. Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. Bogdańska A., Kozłowski D., Rokicki D. 2018. Wrodzone wady metabolizmu przez przypadki. Obraz kliniczny i ocena efektów leczenia pacjentów z tyrozynemią typu 1. Standardy Medyczne Pediatria, 15, 3, pp. 469-477 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2017. Żywienie we wrodzonych chorobach metabolicznych u dzieci z zastosowaniem preparatów firmy Vitaflo, Analiza przypadków w pediatrii, 3, pp. 48-51 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2017. Wykorzystanie diety ketogennej w onkologii, Współczesna Dietetyka, 14 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2017. Żywienie we wrodzonych chorobach metabolicznych u dzieci z wykorzystaniem produktów Vitaflo, Analiza Przypadków. Pediatria, 3, pp. 48-54. Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2017. Świeżo rozpoznana hiperamonemia typu II u nastoletniego chłopca, Współczesna Dietetyka, 11 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2017. Dziecko z rzadką chorobą metaboliczną w przedszkolu, Współczesna Dietetyka, 10 Szymanska E., Ehmke vel Emczynska-Seliga E., Rokicki D., Ksiazyk J. 2017. Body composition measurements using bioelectrical impedance analysis (BIA) in pediatric patients with hepatic glycogen storage disease - Preliminary data, Clinical Nutrition ESPEN xxx (2017), e1-e3 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2017. Zaburzenia odżywiania we wrodzonych wadach metabolizmu, Klinika Pediatryczna, 25, pp. 6071-6074 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2016. Zaburzenia odżywiania u pacjentów z rzadkimi chorobami metabolicznymi, Współczesna Dietetyka, 06 (lipiec), pp. 48-53 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2016. Terapia dietetyczna wybranych wrodzonych wad metabolizmu – część 4, Polish Journal of Nutrition Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2016. Postępowanie dietetyczne w dekompensacji metabolicznej w acydurii propionowej. Analiza przypadku, Współczesna Dietetyka, 05 (maj), pp. 40-45 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2016. Terapia dietetyczna wybranych wrodzonych wad metabolizmu – część 3, Polish Journal of Nutrition, 02 (04), pp. 44-51 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2016. Leczenie dietetyczne w chorobach spichrzania glikogenu, Współczesna Dietetyk, 04 (marzec), pp. 46-49 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2016. Pacjent z deficytem LCHAD, Współczesna Dietetyka, 03 (styczeń), pp. 28-32 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2016. Terapia dietetyczna wybranych wrodzonych wad metabolizmu – część 2, Polish Journal of Nutrition, 01 (03), pp. 46-52 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2015. Pacjent z chorobą syropu klonowego, Współczesna Dietetyka, 02 (listopad), pp. 40-45 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2015. Terapia dietetyczna wybranych wrodzonych wad metabolizmu – część 1, Polish Journal of Nutrition, 02 (02), pp. 24-30 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2015. Istotność diety w rzadkich wadach metabolizmu, Współczesna Dietetyka, 01 (wrzesień), pp. 38-41 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2015. Niemowlę z nowo rozpoznaną fruktozemią, Polish Journal of Nutrition, 01 (01), pp. 60-64 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2015. Zasady postępowania dietetycznego we wrodzonych wadach metabolicznych, Klinika Pediatryczna, 23(5), pp. 5147-5151 Ehmke vel Emczyńska-Seliga E. 2015. Leczenie dietetyczne w chorobach metabolicznych, Klinika Pediatryczna, 23, pp. 6081-6086 Ehmke vel Emczyńska E., Bebelska K., Czerwonogrodzka-Senczyna A. 2012. Znaczenie poradnictwa dietetycznego w prewencji powikłań ciąży. Nowiny Lekarskie, 81, 3, pp. 273–280 Bebelska K., Ehmke vel Emczyńska E., Dmoch-Gajzlerska E. 2011. Otyłość jako czynnik zaburzający procesy rozrodcze. Nowiny Lekarskie, 80, 6, pp. 499–507 Ehmke vel Emczyńska E., Bebelska K., Czerwonogrodzka-Senczyna A. 2011. Wady cewy nerwowej i ich prewencja za pomocą folianów i kwasu foliowego. Położna. Nauka i Praktyka, 4(16), pp. 54-58 Ehmke vel Emczyńska E., Wronka L., Jakóbiak I., Janiszewska B., Kowalik A., Wójcik Z. 2011. Program edukacyjny dla dzieci słabowidzących „Myślę, więc… jem zdrowo”. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 28(2), pp. 99-104 Ehmke vel Emczyńska E., Wojtkielewicz S., Kunachowicz H., Wójcik Z. 2011. Podaż kwasu foliowego z dietą i suplementami diety w świetle czynników utrudniających jego wchłanianie w grupie studentek Uniwersytetów Medycznych z Warszawy i Białegostoku, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 44(3), pp. 331-335 Ehmke vel Emczyńska E., Czerwonogrodzka-Senczyna A. 2011. Żywienie w profilaktyce i terapii niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza podczas ciąży. Położna. Nauka i Praktyka, 2(14), pp. 54-57 Czerwonogrodzka-Senczyna A., Ehmke vel Emczyńska E. 2011. Stan odżywienia kobiety w okresie ciąży a rozwój płodu. Położna. Nauka i Praktyka, 1(13), pp. 46-49 Ehmke vel Emczyńska E., Kunachowicz H. 2011. Badanie ankietowe wśród kobiet w wieku rozrodczym dotyczące pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej. Hygeia Public Health, 46(1), pp. 47-50 Czerwonogrodzka-Senczyna A., Ehmke vel Emczyńska E. 2011. Menu przyszłej mamy – 7 ważnych zasad. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, nr 3 marzec 2011, pp. 28-29 Ehmke vel Emczyńska E., Kunachowicz H. 2010. Ocena wiedzy kobiet w wieku rozrodczym dotyczącej kwasu foliowego. Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXXVII, 1, Warszawa, pp. 27-35 Czerwonogrodzka-Senczyna A., Ehmke vel Emczyńska E. 2010. Typowe dolegliwości okresu ciąży. Położna. Nauka i Praktyka, 3(11), pp. 58-61 Wronka L., Ehmke vel Emczyńska E., Sińska B., Wójcik Z. 2009. Catering – sposób na żywienie pacjentów w szpitalach? Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXXVI, 5-6, Warszawa, pp. 736-746 Czerwonogrodzka-Senczyna A., Ehmke vel Emczyńska E. 2010. Prawidłowa dieta w ciąży – zasady ogólne. Położna. Nauka i Praktyka, 2(10), pp. 52-56 Ehmke vel Emczyńska E., Kunachowicz H. 2007. Produkty wzbogacane w kwas foliowy oraz suplementy diety zawierające tę witaminę dostępne na rynku warszawskim. Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXXIV, 5, Warszawa, pp. 1560-65

Projects

2017-2018 Objective methods to assess energy requirements in patients with GSD I Finansowanie: Nutricia Metabolics Funkcja: wykonawczyni 2017-2019 Wpływ diety ketogennej na wybrane parametry biochemiczne u dzieci z padaczką lekooporną Grant wewnętrzny IPCZD: S155/2017 Funkcja: wykonawczyni 2018-2019 Wpływ diety bogatobiałkowej z ograniczeniem węglowodanów złożonych na stan odżywienia i wyniki badań laboratoryjnych w chorobach spichrzania glikogenu Grant wewnętrzny IPCZD: S171/2018 Funkcja: wykonawczyni