Filip Rogalski, PhD

University of Gdańsk

Ethnologist and cultural anthropologist. He studied ethnology and anthropology at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Autònoma University in Barcelona and École des hautes études en sciences sociales in Paris. In 2016 he defended doctoral thesis Animizm, perspektywizm i sprawczość u ludu Arabela z Amazonii peruwiańskiej ["Animism, perspectivism and agency among the Arabela from the Peruvian Amazonia"] (UAM, Poznań). Conducted ethnographic fieldwork in Peruvian Amazonia, Basque Country, and Poland. In the project "An Anthropology of Rare Diseases" he conducts fieldwork in Poland and Sweden and takes care of the RDSRC's website.

Publications

Rogalski F. 2023. "You become pretty much a healthcare worker." The parenting of a child with inherited metabolic disorder and its metaphors. Medicine Anthropology Theory 10 (3): 1-24. https://doi.org/10.17157/mat/10.3.6702

Rogalski F. 2020. Między redukcją ontologiczną a uczłowieczeniem – kilka uwag na temat praktyk okołołowieckich ludów tubylczych Amazonii w kontekście ich ontologii. W: Interpretacje przyrody w przeszłości. Toruń. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika.

Rogalski F. 2017. Niespecyficzne duchy, przewrotne opowieści – budowanie wyobrażeń na temat osób nie-ludzkich w narracjach ludu Arabela (Amazonia peruwiańska). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 3, pp. 87-118.

Rogalski F. 2016. Creating amazonian sociality – some observations on the patterns of joking interactions among the Arabela of Peruvian Amazonia. Ethnologia Polona, vol. 36: 2015 (2016), pp. 257-272.

Rogalski F. 2013. Wprowadzenie do pracy ‘Immanencja wroga’ Eduardo Viveirosa de Castro. Indigena, przeszłość i wspołczesność tubylczych kultur amerykańskich, I/2013. Kraków.

współautor pracy zbiorowej. 2012. Peru: Cerros de Kampankis. Rapid Biological and Social Inventories. Report 24. Chicago. Field Museum. http://fm2.fieldmuseum.org/rbi/results_24.asp

Conferences

2023. Chroniczne antykuwady i formulaiczne wchłonięcia – transformacje pokrewieństwa i relacyjności w narracjach rodziców dzieci dotkniętych rzadkimi wadami metabolizmu. Wystąpienie w ramach Seminarium Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS, 16.06.2023.

2021. Wiedza rodziców w opiece nad dzieckiem z wrodzoną wadą metabolizmu z perspektywy antropologii społecznej ["Parents’ knowledge in the care over a child with an inborn error of metabolism from the perspective of social anthropology"] VII konferencja. Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania. 18.05.2021. Szczecin, Wrocław, Poznań, Olsztyn, Tarnobrzeg, online conference.

2021. Development, circulation and status of knowledge of the parents of children living with rare inborn errors of metabolism. Chronic Living – quality, vitality and health in the 21st century. 4-6.03.2021. University of Copenhagen, Denmark, online conference.

2020. Życie z nutrientami, enzymami i metabolitami – dziecko z chorobą metaboliczną i jego rodzina w perspektywie antropologii trans-relacyjnej. Etnografia transrelacyjna – Poznanie i praxis w świecie więcej-niż-ludzkim. 19-20.11.2020. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

2020. (with Król, K.E.) Communities of trust: use of online social media among polish patients diagnosed with rare metabolic disorders. Qualitative Health Research Network (QHRN) Critical Workshop. Truth, trust and research in health and social care. 11.09.2020. University College London, United Kingdom – Virtual Workshop (Zoom).

2020. Ontological instability as a dimension of child's bodiliness and personhood – view from an anthropology of rare metabolic diseases in Poland and Sweden. European Association of Social Anthropologists. 16th EASA Biennial Conference. New anthropological horizons in and beyond Europe. 20-24.07.2020. Virtual Lisbon conference.

2017. Zwierzęta w światopoglądzie ludu Arabela w świetle ich potocznych komentarzy podczas polowania oraz przy przyrządzaniu i spożywaniu zwierząt. Konferencja Ameryka Łacińska w polskich badaniach. Konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin Borysa Malkina. Muzeum Okręgowe. Toruń.

2015. Badania terenowe w odmiennych ustrojach ontologicznych a metodologia etnografii – przypadek Amazonii tubylczej. IV Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, UAM, Poznań.

2015. Porwanie duszy / transformacja ciała – choroby leczone przez Indian Arabela (Amazonia peruwiańska) za pomocą shona (Brugmansia). Konferencja Choroby ciała i duszy społeczeństw Nowego Świata, UJ, Kraków.

2015. Szczęśliwi obdarowani, zniewolone ofiary, podstępni złodzieje. Logiki relacyjne animizmu u ludu Arabela z Amazonii peruwiańskiej. Poznańskie Seminaria Amerykanistyczne. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Poznań.

2011. L'ethnohistoire des Arabela de l'Amazonie péruvienne (famille linguistique zaparo). Séminaire Américaniste EREA/CNRS/EHESS, Paris.

2009. Bases cosmológicas de las prácticas lingüísticas Arabela, Amazonía peruana. Institut Francais d'Études Andines (IFEA). Lima.

2008. Construction of Arabela society through joking interactions. V Sesquiannual Conference. Society for the Anthropology of Lowland South America (SALSA). Oxford.

2007. Żarty i praca wspólnotowa, mowa i relacje u Indian Arabela. Polski Instytut Antropologii, Warszawa.