Filip Rogalski, PhD

Assistant Professor, post-doc

Ethnologist and cultural anthropologist. He studied ethnology and anthropology at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Autònoma University in Barcelona and École des hautes études en sciences sociales in Paris. In 2016 he defended doctoral thesis Animizm, perspektywizm i sprawczość u ludu Arabela z Amazonii peruwiańskiej ["Animism, perspectivism and agency among the Arabela from the Peruvian Amazonia"] (UAM, Poznań). Conducted ethnographic fieldwork in Peruvian Amazonia, Basque Country, and Poland.

In the project "An Anthropology of Rare Diseases" he conducts fieldwork in Poland and Sweden and takes care of the RDSRC's website.

Publications

Rogalski F. forthcoming. Między redukcją ontologiczną a uczłowieczeniem – kilka uwag na temat praktyk okołołowieckich ludów tubylczych Amazonii w kontekście ich ontologii. W: Interpretacje przyrody w przeszłości. Toruń. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika.

Rogalski F. 2017. Niespecyficzne duchy, przewrotne opowieści – budowanie wyobrażeń na temat osób nie-ludzkich w narracjach ludu Arabela (Amazonia peruwiańska). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 3, pp. 87-118.

Rogalski F. 2016. Creating amazonian sociality – some observations on the patterns of joking interactions among the Arabela of Peruvian Amazonia. Ethnologia Polona, vol. 36: 2015 (2016), pp. 257-272.

Rogalski F. 2013. Wprowadzenie do pracy ‘Immanencja wroga’ Eduardo Viveirosa de Castro. Indigena, przeszłość i wspołczesność tubylczych kultur amerykańskich, I/2013. Kraków.

współautor pracy zbiorowej. 2012. Peru: Cerros de Kampankis. Rapid Biological and Social Inventories. Report 24. Chicago. Field Museum. http://fm2.fieldmuseum.org/rbi/results_24.asp

Conferences

2017. Zwierzęta w światopoglądzie ludu Arabela w świetle ich potocznych komentarzy podczas polowania oraz przy przyrządzaniu i spożywaniu zwierząt. Konferencja Ameryka Łacińska w polskich badaniach. Konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin Borysa Malkina. Muzeum Okręgowe. Toruń.

2015. Badania terenowe w odmiennych ustrojach ontologicznych a metodologia etnografii – przypadek Amazonii tubylczej. IV Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, UAM, Poznań.

2015. Porwanie duszy / transformacja ciała – choroby leczone przez Indian Arabela (Amazonia peruwiańska) za pomocą shona (Brugmansia). Konferencja Choroby ciała i duszy społeczeństw Nowego Świata, UJ, Kraków.

2015. Szczęśliwi obdarowani, zniewolone ofiary, podstępni złodzieje. Logiki relacyjne animizmu u ludu Arabela z Amazonii peruwiańskiej. Poznańskie Seminaria Amerykanistyczne. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Poznań.

2011. L'ethnohistoire des Arabela de l'Amazonie péruvienne (famille linguistique zaparo). Séminaire Américaniste EREA/CNRS/EHESS, Paris.

2009. Bases cosmológicas de las prácticas lingüísticas Arabela, Amazonía peruana. Institut Francais d'Études Andines (IFEA). Lima.

2008. Construction of Arabela society through joking interactions. V Sesquiannual Conference. Society for the Anthropology of Lowland South America (SALSA). Oxford.

2007. Żarty i praca wspólnotowa, mowa i relacje u Indian Arabela. Polski Instytut Antropologii, Warszawa.

2006. Tożsamość to znikający punkt: badania wśród Indian Arabela z Amazonii peruwiańskiej. Konferencja Polskie badania amerykanistyczne 2003-2006. PTSL/IEiAK-UAM. Poznań.