Jan Frydrych, MA

PhD student at the University of Warsaw

Graduate of Cultural Studies at the University of Warsaw. Ph.D. student at the Section for Contemporary Culture at the Institute of Polish Culture, Warsaw University. His main research area is medical anthropology, anthropology of death and dying, and disability studies. In his M.A. thesis he examines the experience of suffering from chronic diseases. In his Ph.D. research he focuses on Polish hospices and palliative care.

As a member of Anthropology of Rare Diseases Project he explores the field of disability studies.

Publications

2022 Frydrych, Jan, ‘“Are you a disabled person?" Disability and rare metabolic disorders in Poland’ in: Rajtar, M. and Król, K.E. (ed.) Entanglements of Rare Diseases in the Baltic Sea Region.

2022 Frydrych, Jan, „‘Wojna idzie’ czyli autoetnograficzne studium praktyk proksemicznych w czasach zarazy”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia

2021 Wysocka, Maria, Jan Frydrych, Anna Klimkiewicz, Jerzy Jarosz, i Tomasz Pasierski, “Potrzeby pacjentów i ich rodzin objętych opieką hospicjum stacjonarnego w dobie pandemii COVID-19 – podobieństwa i różnice. Badanie jakościowe”, Palliative Medicine 13, nr 2 (2021): 71–82.

2019 Frydrych, Jan, Aleksandra Gołdys, Maria Wysocka, i Tomasz Pasierski, “Compassionate communities – a modern form of organising palliative care”, Palliative Medicine 11, nr 3 (2019): 115–19.

2017 Frydrych, Jan, „Chorowanie na łuszczycę i atopowe zapalenie skóry jako podróż w nieznane”, Przegląd Humanistyczny, (3), (2017): 131-144.

Conferences

2022 Frydrych, Jan, Katarzyna Król, “‘Fifty percent disabled?’ Entanglements of disability and rare inborn errors of metabolism”, Workshop “Assemblages of Rare Diseases”, 11.03.2022, Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences, Warsaw

2021 Frydrych, Jan, “The practice of distanced caring. caregiving and care receiving in hospice pandemic reality”, 12th Annual MAYS Conference, 21.08.2021, University of Warsaw, Warsaw

2020 Frydrych, Jan, Katarzyna Król, “Experiencing smallness: rare inborn errors of metabolism in Poland”, Vienna Anthropology Days, 01.10.2020, Vienna / online

2019 Frydrych, Jan, „Problemy metodologiczne i etyczne prowadzenia badań jakościowych w hospicjum”, XVII Zjazd Socjologiczny „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”, 11.09.2019, Wroclaw

2018 Frydrych, Jan, „Doświadczenie chorowania na łuszczycę i atopowe zapalenie skóry w opowieściach chorych”, „Medycyna narracyjna, wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”, 08.06.2018, University of Warsaw, Medical University of Warsaw, Warsaw