Ośrodek Badań Społecznych nad Chorobami Rzadkimi przy IFiS PAN oraz zespół badawczy projektu Antropologia chorób rzadkich. Studium regionu Morza Bałtyckiego zapraszają przedstawicieli nauk społecznych, humanistyki, filozofii oraz nauk medycznych, a także wszystkie osoby związane naukowo bądź zawodowo z szeroko rozumianymi zagadnieniami medycznymi i zainteresowane ich społeczno-kulturowymi aspektami do udziału w cyklicznych seminariach naukowych pod tytułem:

„Społeczeństwo i technologie wobec zdrowia i choroby”.

Postęp technologii biomedycznych oraz medykalizacja życia codziennego, wskazują na konieczność podjęcia interdyscyplinarnego namysłu nad społecznymi aspektami zdrowia, choroby i leczenia. Liczymy, że seminaria staną się platformą do krytycznej dyskusji nad tymi zagadnieniami. Oprócz wykładów zaproszonych gości, przewidujemy możliwość prezentowania projektów badawczych w fazie work-in-progress.

W sprawach dotyczących seminariów prosimy o kontakt pod adresem: rdsrc@ifispan.edu.pl lub mrajtar@ifispan.edu.pl

Najbliższe spotkania

Szczegóły wkrótce.

Poprzednie spotkania

30.10.2023 –Dr. Natalia Pamuła (American Studies Center, University of Warsaw), Aktywistyczne spowiedzi w 2014 i 2018 roku: czy w Polsce pojawiła się niepełnosprawnościowa kultura konfesyjna? >>>

26.09.2023 – Dr. Eva-Maria Knoll (Institute for Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences), Therapeutic remoteness: Concepts and approaches for an anthropology of health at the margins >>>

22.06.2023 – Prof. Nicoletta Diasio (Université de Strasbourg, Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles, IUF), Age transitions and medical transitions from paediatric to adult service >>>

26.04.2022 – Dr Maria Węgrzynowska (Zakład Położnictwa, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego), „’Taka normalna, wyjątkowa ciąża’ – doświadczenia kobiet, które zdecydowały się na kontynuację ciąży po letalnej diagnozie płodu”. >>>

25.01.2022 – Dr Anna Chowaniec (Centrum Bioetyki i Bioprawa, Uniwersytet Warszawski), ” ‘Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem’. Doświadczenia rodzin dzieci zdiagnozowanych z fenyloketonurią”. >>>

14.12.2021 – Dr Pauline McCormack (Newcastle University), “Biosociality in Rare Disease Advocacy – helpful or harmful?”. >>>

26.11.2021 – Dr Stefan Reinsch (Brandenburg Medical School), “Immigrants to health: The practices of everyday life with a rare chronic illness”. >>>

27.10.2021 – Dr Daniel Navon (University of California San Diego), “Mobilizing Mutations: Remaking the Normal vs. Pathological in Genomic Medicine and Patient Advocacy”. >>>

17.06.2021 – Prof. Linda M. Blum (Northeastern University, Boston), “Studying Invisible Disabilities, Inequality, and Family Life in the Contemporary U.S.” >>>

20.05.2021 – Dr Juliana Manzoni Cavalcanti (University of São Paulo, Brazil), “Sickle cell disease medical history in Brazil and global politics”. >>>

22.04.2021 – Dr Rebecca Dimond (Cardiff University), “Hope, fear and human genetic modification”. >>>

25.03.2021 – Prof. Vololona Rabeharisoa (Centre de Sociologie de l’Innovation, UMR CNRS i3 PSL MINES ParisTech), «Evidence-based activism» and the multiple paths of democracy”. >>>

25.02.2021 – Prof. Mette Bech Risør (The Arctic University of Norway), “Caught up in care – chronic fatigue and self-management”. >>>

28.01.2021 – Dr Anna Klepikova and Anna Altukhova (European University at St. Petersburg), “Trust and Belief: Parents of Children with Disabilities in the Therapeutic Landscape of Contemporary Ulan-Ude (Republic of Buryatia, Russia)”. >>>

15.12.2020 – Prof. Christian Munthe (University of Gothenburg), “The ethics of screening for rare disease”. >>>

24.11.2020 – Dr Eva-Maria Knoll (Austrian Academy of Sciences, Vienna), “Haemoglobinopathies and Remoteness: Treatment and Prevention in the Maldives and Austria”.

29.10.2020 – Dr Karoliina Snell (Docent, University of Helsinki), “‘Well, I knew this already’ – genetic risk information and narratives of health and illness”.

16.06.2020 – Prof. UW, Dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz (Uniwersytet Warszawski), “Hormon wzrostu i nadziei. Zespół Turnera w perspektywie antropologicznej”.

26.05.2020 – Dr Ewa Głąb-Jabłońska (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa), “Choroby rzadkie w badaniach przesiewowych noworodków w Polsce – stan aktualny i perspektywy”.

25.02.2020 – Maria Libura (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), “Nierówności w zdrowiu”.